Poljoprivreda

Traktori i njihov značaj

Poljoprivreda je primarna grana privrede. Ona predstavlja osnovu nastanka i razvitka svake druge delatnosti. Bez poljoprivrede teško da bi bilo koja privredna grana imala osnovni materijal za rad. Iako možda deluje kao da neke delatnosti nemaju dodirnih tačaka sa poljoprivredom, one su posredno zavisne od iste. Svima nam je poznat lanac ishrane u prirodi. Niko ne bi rekao da će život grabljivice u stvari zavisiti od toga da li biljke dobijaju dovoljno sunčeve svetlosti. U vezi sa tim, postojanje i napredovanje poljoprivrede utiče na postojanje i napredovanje svake druge privredne grane.

Svaka razvijena zemlja odavno je shvatila da je ulaganje znanja, novca i ostalih resursa u poljoprivredu, osnova za uspešnost ekonomije čitave zemlje. Politika zemlje, društva, kao i svakog preduzetnika i poljoprivrednika, treba da bude okrenuta poboljšanju stanja poljoprivrede. Kada bismo se vratili barem 50 godina unazad, došli bismo do godine kada je proizvodnja traktora doživela kulminaciju. Sredinom 20. veka život i način rada poljoprivrednika promenjen je iz korenja. Dotadašnji poznat način oranja, kopanja i prevrtanja pomoću volova ili konja ili pretečih oblika savremenog traktora, bio je izuzetno naporan, spor i zahtevan. Zbog toga je traktor i dan-danas jedna od najprepoznatljivijih tehnoloških komponenti moderne poljoprivrede.

Traktor je takođe mašina sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i iz korena je promenila način rada i razmišljanja koji je do tada bio poznat ruralnim zemljama. Nakon 1950. godine, tržište traktora je doživelo prezasićenost, te se nivo proizvodnje masovno smanjio u svim državama. Na našim prostorima najpoznatiji traktor jeste Zetor. Ime je nastalo kombinovanjem prvog slova Fabrike oružja “Zbrojovka” i sufiksa reči traktor – Zetor. Naziv prvog modela traktora bio je Zetor 25 i masovna proizvodnja ovih mašina pokrenuta je bez ikakve prepreke. Godine 1952. Zetor se preselio na novu lokaciju u Brnu, Lišen, gde se traktori proizvode dan-danas. Prva sigurnosna kabina sa sistemom zaštite od prevrtanja na svetu, postavljena na vibracione izolatore, dizajnirana je na Zetor traktorima. Nova kabina takođe je pomogla da se smanji buka u istoj ispod 85 dB. Zahvaljujući ovim inovativnim postupcima, marka Zetor dobila je globalnu reputaciju i nalazi se na vrhu liste svetskih proizvođača traktora. Zetor više nije bio samo brend proizvoda, već čitave kompanije.

Prelaz milenijuma je bio revolucionarno razdoblje za kompaniju Zetor. Ova razvijena češka marka poljoprivrednih mašina mogla je tada propasti, s obzirom da je državno preduzeće suočeno sa bankrotom. Kada su novi vlasnici došli u kompaniju, uložili su novac kako bi ga stabilizovali i zauzvrat, restrukturirali. Zetor traktori rade na istom principu kao i svi drugi traktori. Rezerni delovi za Zetor neophodni su svakom poljoprivredniku kako bi bezbrižno počeo sa radom. Ukoliko nastane neka šteta ili kvar, imavši rezerne delove na raspolaganju, poljoprivrednik smanjuje gubitak vremena i prazan hod. Ipak, kada je reč o poljoprivredi, vreme je presudan faktor.

Čak i kada mašine i radnici miruju, tada priroda obavlja svoj deo u razvitku poljoprivrede. Potrebno je vreme za stvaranja useva i grla. Ništa vredno se ne stvara tokom noći. Zbog toga treba biti strpljv i proračunat svako ko se bavi poljoprivredom.