Kuća

Koje su mašine za pranje veša najbolje na tržištu? 

Nema nikakve sumnje da su mašine za pranje veša decenijama unazad postale neophodan aparat u svakom domaćinstvu. 

Dobro je poznato da pre nego što su postojali ovakvi uređaji, a da su bili tako široko dostupni, uglavnom su žene prale veš ručno. Trljale bi veš sapunom i vodom, a zatim ga i spirale, te ga sušile na otvorenom. 

Prvi patenti za mašine za pranje veša pojavili su se u prvim decenijama 19. veka. Bili su to ručni mehanički uređaji, odnosno strojevi koje je pokretala snaga vode. 

Zvanično prve mašine za pranje veša koje se mogu smatrati komercijalnim pojavile su se pred sam kraj 19. veka i u prvim decenijama prošlog veka. U većini slučajeva se radilo o mašinama koje su bile velike, ali i čija cena je bila visoka, a mahom su se koristile u javnim perionicama veša. 

Kako je tokom minulog veka došlo do šire upotrebe električne energije, tako su počeli da budu korišćeni i električni motori za pokretanje različitih uređaja, pa su se pojavile i prvobitne mašine za pranje veša, koje su bile korišćene u domaćinstvima. 

Naravno, kako je vreme odmicalo, tako se intezivno radilo i na poboljšanju kvaliteta ovakvih uređaja, tako da su mašine za pranje veša postale mnogo sofisticiranije, imale su različite automatske programe, mogućnost kontrole temperature i brzine centrifuge, te broja obrtaja, kao i različite ciklus pranja.

Mašine za pranje veša – vrste 

Danas se na tržištu mogu naći različiti tipovi ovakvih uređaja, a nema sumnje da su Bosch mašine za pranje veša među njima najpoznatije. Za više informacija o svim modelima mašina za veš možete dobiti klikom na link.

Izuzev standardnih mašina, postoje i one koje uključuju kombinaciju mašine za pranje veša i mašine za sušenje. A sve je više i onih koje imaju takozvane smart opcija, što znači da korisnicima nude mogućnost brojnih dodatnih funkcija, kao što je na primer upravljanje mašinom za pranje veša putem aplikacije, ali i poboljšanje energetske efikasnosti, te senzor za praćenje nivoa vode i slično. 

Podrazumeva se da svaka mašina koja je dostupna ima naravno i svoje prednosti i mane, pa u tom smislu treba odabrati onu koja će maksimalno ispuniti zahteve i potrebe korisnika. Iz tog razloga se neretko navodi da su Bosch mašine za pranje veša poznate ne samo kao maksimalno kvalitetne, nego i kao proizvodi koji dugo traju, te koji imaju usklađen odnos cene i kvaliteta. 

Takozvane Top load mašine za pranje veša su one koje na vrhu imaju poklopac, tako da se veš praktično ubacuje sa gornje strane. U većini slučajeva su ovakve mašine za pranje veša mnogo jednostavnije za korišćenje, a poznato je i da retko kada takvi uređaji imaju problema sa curenjem. 

One mašine koje se smatraju standardnim su poznate kao Front load mašine za pranje veša, a one imaju bubanj koji se otvara sa prednje strane, tako da se praktično rublje u takve mašine ubacuje horizontalno. U zavisnosti od toga koji model je u pitanju i ko je proizvođač, zavise i karakteristike takve mašine za pranje veša, s tim da su a u većini slučajeva u pitanju uređaji koji podrazumevaju manji utrošak i vode i energije, što njihove performanse podiže na značajno viši nivo. 

Kombinovane Bosch mašine za pranje veša, ali i mašine drugih proizvođača su uređaji koji podrazumevaju kombinaciju mašina za pranje i za sušenje veša. Takvi uređaji se uglavnom koriste u prostorima koji su manje kvadrature, odnosno u kojima nema dovoljno mesta da budu montirane dve odvojene mašine. 

Postoje naravno i takozvane pametne mašine za pranje veša, koje korisnicima nude brojne dodatne funkcije i maksimalno olakšavaju upotrebu, uzevši u obzir da se njima može upravljati uz korišćenje pametnih telefona, odnosno namenskih aplikacija. 

Zašto je važna energetska efikasnost mašina za pranje veša? 

Brojni su razlozi zbog kojih se energetska efikasnost ovakvih uređaja ističe kao vrlo značajna karakteristika i to najpre zato što energetski efikasne mašine za pranje veša uglavnom koriste manju količinu i vode i električne energije kako bi oprale istu količinu veša, a kada se porede sa onim modelima koji su manje efikasni. Upravo to rezultira značajnom uštedom i u finansijskom smislu. 

Isto tako energetski efikasne mašine za pranje veša imaju i manje negativan uticaj na okolinu, a na dugoročnom nivou su takvi uređaji znatno isplativiji. Iako energetski efikasne mašine za pranje veša u većini slučajeva imaju višu cenu od onih modela koji su manje efikasni, na dugoročnom nivou su takvi uređaji definitivno isplativiji. 

Bosch mašine za pranje veša 

Iako se na tržištu mogu naći ovakvi uređaj različitih proizvođača, Bosch mašine za pranje veša su se izdvojile ne samo po asortimanu, koji je izuzetno obiman, nego i po kvalitetu izrade, ali i po efikasnosti pranja. 

Uz to, mašine za pranje veša pomenutog proizvođača koriste inovativnu tehnologiju, koja ima za cilj znatno efikasnije i lakše korišćenje uređaja, sa jedne strane, odnosno zaštitu tkanina sa druge. 

U većini slučajeva su Bosch mašine za pranje veša energetski efikasne, što znači da one koriste optimalnu količinu i vode i električne energije tokom procesa pranja, čime se smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu, ali i troškovi korišćenja.