Novosti

Kako najlakše do polise za životno osiguranje danas i bez odlaganja

Svaka usluga osiguravajućih kompanija zasniva se na dobijanju polise, na osnovu prethodno sklopljenog dogovora i potpisanog ugovora sa klijentom, odnosno korisnikom. Životno osiguranje ima sve veći značaj u vremenu užurbane svakodnevnice i velikog broja obaveza, koje često ne ostavljaju dovoljno prostora za odmor, razmišljanje o sebi i odsustvo stresa. 

Da bi se obezbedilo životno osiguranje, razmatraju se dostupne ponude modernih kompanija, koje ih pružaju potpuno, detaljno i pod odličnim uslovima. Za lojalne korisnike usluga osiguranja često se odobravaju raznovrsni popusti, dobijaju bonusi i specijalne pogodnosti, kao nagrada za poverenje, dugoročnu saradnju i uspešno poslovanje. Životno osiguranje ima put od podnošenja zahteva do dobijanja polise, uplate premije i samog dejstva usled nastanka osiguranog rizika, ili jednostavno protoka vremena.

Životno osiguranje – vrste i tipovi usluga koje su dostupne današnjim korisnicima

Životno osiguranje ima više mogućnosti za ugovaranje, u zavisnosti od toga da li se vrši pokriće rizika od smrtnog ishoda, povrede, nezgode i bolesti, ili se isplaćuje nivo sume uz bonus za doživljeni broj godina. Prva opcija u slučaju nesrećnih okolnosti poznata je pod nazivom „riziko“ žitovno osiguranje, dok se za doživljeni broj godina naziva „štedno“. Upravo zbog toga što obezbeđuje kvalitetnu i sigurnu štednju u sadašnjosti, radi ulaganja novca u budućnosti, „štedno“ životno osiguranje predstavlja inovativnu mogućnost investiranja bez odlaska u banku i ostavljanja novca na čuvanje. 

Nakon razmatranja faktora kao što su starost i zdravstveno stanje osiguranika, finansijske mogućnosti i raspoloživi budžet, kao i druge potrebe, definiše se nivo premije koja se najčešće uplaćuje u ratama, kako za „riziko“, tako i za „štedno“ životno osiguranje. Mešovita varijanta obuhvata istovremeno ugovaranje obe navedene grupe usluga, kako osiguranje u slučaju smrti, nezgode ili bolesti, tako i za doživljeni broj godina, odnosno štednju.

Pogodnosti koje daje životno osiguranje u svakom trenutku trajanja polise

Ugovaranjem usluga kao što je životno osiguranje obezbeđuje se pokriće rizika koji se odnose direktno na lice i članove porodice, odnosno samu ličnost, život i budućnost. U zavisnosti od faktora koji pokazuju godine, zdravlje i druge opšte informacije o osiguraniku, razmatra se i određuje vremenski period trajanja ugovornih prava i obaveza, iznos osigurane sume, kao i premije osiguranja koja se otplaćuje u ratama. U skladu sa tim, ukoliko dođe do osiguranog rizika, od navedenih kriterijuma i faktora zavisi i iznos koji se isplaćuje osiguraniku ili članovima porodice. 

U svakom slučaju, u pitanju je iznos koji prati pripisani procenat dobiti i raznovrsni bonusi, što je u vezi sa trajanjem ugovora, rizicima koji su se javili i drugim okolnostima. „Štedno“ životno osiguranje predstavlja način isplative štednje i uplate rata danas, radi investiranja u budućnosti. Najčešće, novac se na ovaj način štedi za potrebe dece, kupovine nekretnina i druge vredne imovine, finansiranja školovanja, potrošnje i slično. 

Kupovina polise za životno osiguranje predstavlja važan korak ka sigurnosti osiguranika i članova porodice u sadašnjosti i budućnosti, na osnovu određivanja svih potrebnih uslova i razmatranja potrebnih elemenata koje će rezultirati dogovorom između klijenta i kompanije. Životno osiguranje može da bude veoma isplativa štednja za doživljeni broj godina, što daje novac u budućnosti za različite poduhvate i nove generacije.