Novosti

Napredna tehnologija građevinarstva prilagođenja usavršavanjem materijala

Građevinarstvo spada u disciplnu inženjerskih radova, koja obuhvata projektovanje, planiranje, upravljanje, gradnju, održavanje i odabir postojanih materijala. Građevinarstvo podržava razvojni put infrastrukturnih objekata kao i građevina namenjenih stanovanju. Tokom procesa industrijskog razvoja, naročito hemijske industrije, rastu uticaji postojanih materijala sa primenom u građevinarstvu. Daljim stepenom razvoja, gradnja je postigla viši nivo usled potražnje ujednačenih radnih mašina. Zavisno od konstruktivnog sastava i porekla materijala, vrši se primena upotrebljenih građevinskih mašina. Najčešće upotrebljeni prenosivi materijali putem građevinskih mašina, jesu konstruktivni, izolacioni i instalacioni materijali. 

Sigurna gradnja objekata zasnovana na upotrebi betona

Drveni i kameni materijali nasuprot betonu, spadaju u prirodne tokove sredine. Kamen i drvo poseduju zadovoljavajuće osobine prirodnih izolatora, pogodnih za oblaganje objekata uz podržavanje stabilnih konstrukcija. Ipak, beton poseduje raznovrsnije konstruktivne osobine i mogućnosti. 

Od brojnih sintetičkih odnosno veštačkih materijala, beton ima najčešću primenu. Betonom se postiže brža gradnja građevinskih objekata, uprkos težoj prenosivosti konstrukcija je stabilnija. Za postizanje stabilne strukture betona, neophodni su vezivni materijali peska, vode i cementa. Daljom hidratacijom, beton uz hemijski proces vezivanja postaje kompaktan. Značajna karakteristika za postizanje stabilnosti je ujednačeni tok mešanja, najčešće radnim mašinama sa rotacionim okretanjem. 

Tokom izgradnje građevinskih objekata, beton se pokazao najkorisnijim, čak i na objektima koji podržavaju veći broj spratova. Primenom gradnje na većim visinama, neophodno je obezbediti stabilan i bezbedan rad, najčešće upotrebom mašina sa uređajem za kretanje. 

Primena telehendera za gradnju viših objekata

Upotreba telehendera u građevinarstvu, zaživela je gradnjom viših objekata. Telehender poseduje prenosivi sistem sa mašinom na radni pogon. Sistem za upravljanje je takođe opciona karakteristika tokom odabira teleskopskog upravljača odnosno telehendera. Pogodni su za gradnju složenih objekata sa većom nosivošću tereta. 

Na osnovu opisanih mehaničkih karakteristika, telehender pripada građevinskim mašinama za prenos tereta. Pogodnost primene je određena primenom na neravnim terenima, pri čemu se mašina prilagođava podlozi uz karakteristiku funkcionalnosti. 

Telehender se sastoji iz brojnih dodataka koji dodatno olakšavaju građevinske radove, sa ciljem odrađivanja u što kraćem roku. Zavisno od primene materijala i težine tereta, određena je nosivost mašina uz maksimalnu fleksibilnost radnoj sredini. 

Tokom odabira građevinskih mašina, sledite mehaničke karakteristike poput izdržljivosti tereta, radne snage, upotrebe pogonskog goriva i lakoće održavanja tehničkih delova. 

Isplativost kupovine ili iznajmljivanja građevinskih mašina

Odluka o kupovini novih ili polovnih građevinskih mašina, određena je raspoloživim finansijama kao i dužini građevinskih radova. Kupovinom novih mašina sledi određena garancija proizvoda sa ovlašćenim servisom za remont delova. Ipak, struktura poslovanja određuje krajnju kupovinu. Analizom tržišta u koju spada isplativost građevinskih radova, kupovina novih mašina smatra se neisplativom. 

Ekonomičan korak čini iznajmljivanje svih neophodnih građevinskih mašina. Prednosti za iznajmljivanje su brojne, ipak najvažniji su dostupni rezervni delovi i lakoća održavanja. Mašine za iznajmljivanje imaju češće servise radnog motora i sistema za kretanje. Prenosni mehanizam i sistem za upravljanje je unapred razrađen. 

Za izradu građevinskih objekata birajte kvalitetne mašine sa kontinuiranim radom. Obim poslova i složenost rada na gradilištu direktno određuje primenu mašina i količinu građevinskog materijala. Planirajte poslovanje na duži period, usled postavljenih zahteva kupaca. Sledite primenu kvalitetnih materijala sa pozitivnim mehaničkim i termoizolacionim svojstvima koja će definisati energetsku efikasnost gradnje.