Poljoprivreda

Silaža i silo miks prikolice

Svima je jasno da poljoprivreda danas ne predstavlja ono što je predstavljala nekad. Zahvaljujući naprednim tehnologijama poljoprivreda danas ne izgleda isto i dosta stvari je olakšano. Poljoprivredu bi možda najlakše definisali kao privrednu delatnst koja obuhvata kako biljnu tako i stočarsku proizvodnju a i sa njima povezane uslužne delatnosti. Dve osnovne grane poljoprivrede jesu zemljoradnja i stočarstvo i ove dve grane zajedno sa šumarstvom, lovom, ribolovom pripadaju primarnom sektoru privrede. 

Stočarstvo pripada primarnoj grani poljoprivrede. Ako ste se pitali čime se stočarstvo tačno bavi ostanite sa nama jer ćemo dati najlakše objašnjenje. Stočarstvo se zapravo bavi uzgojom domaćih životinja kako bi te iste na kraju dobile proizvode i meso koje bi bile za ljudsku upotrebu. Kvalitetna  stočarska proizvodnja zahteva dosta. Dakle ako želimo sutra da imamo kvalitetno meso i mleko potrebno je dobro se pripremiti, kvaliteno mešati stočno hranivo, ali posle imati i kvalitenu distribuciju. Kako bi postigli ekonomičniju proizvodnju mnogi koriste silažu.

Silaža

Silažom se naziva onaj proizvod koji nastaje konzervisanjem stočne hrane. Silažu predstavlja usitnjena iseckana masa određenih vrsta biljaka koja su dosta bogata hranivima. Stočartvo danas kakvo jeste ne može proći bez silaže. Hranivo odnosno njegova priprema danas su toliko usavršeni. Stočna hrana se konzervira kako bi se sačuvala njihova hranljiva vrednost na duži period i kako bi na kraju bila što ukusnija i zdravija. Kada je silaža u pitanju jako je bitno dobro pripremiti objekat za siliranje a kada pominjemo ovo mislimo zapravo na mehaničko čišćenje i dezinfekciju. Silažu je potrebno obaviti efikasno i brzo i u kontinuitetu. Kada kažemo brže to govorimo iz razloga kako bi se sačuvale hranljive materije silirane kulture kroz proces fermentacije a uz sve to da se spreči pojava nepoželjnih mikroorganizama. Siliraje treba da bude precizno kako bi smanjili gubitke. Siliranje samo po sebi ima dosta prednosti. Nakon punjenja silosa sledi gaženje. Ovom prilikom ne zaboravite da sačuvate silos od vremenskih uslova ili padavina. 

Kako bi izvršili transport stočnog hraniva potrebne su nam silo mix prikolice.  Ovaj tip mehanizacije sastoji se kako od vertikalnog tako i od horizontalnog tipa mešača. Transport hraniva nije jednostavna stvar i tom prilikom moramo imati u vidu nekoliko stvari, koliki silo prostor imamo na raspolaganju, koji stepen mehanizacije posedujemo, koliki nam je kapacitet prikolice, o koliko dugom transportu je reč, na koju brzinu silo prikolice možemo da se oslonimo, ali i o kom brjou radnika pričamo koji bi nam bili na raspolaganju. Pored silo prikolica imamo i silo kamare bez zidova, silo jame, silo bale i razne druge vrste silosa. 

Kada govorimo o svim tipovima stočne hrane onda se koristi silo miks prikolica sa vertikalnim mešačem. Ono što njih izdvaja od drugih jeste samo mešanje koje obavljamo bez prethodnog sečenja uz pomoć hidrouličnih vrata za izbacivanje hrane.